Kvalité och hållbarhet

Under certifieringsprocessen jobbade vi hårt med att skapa dokument som beskriver våra arbetsrutiner och målsättningar för personal och omsättning. Vi satte upp tydliga mål för oss själva, som att ha högst 10 förseningar/reklamationer och kunna ta hand om minst 80% av de nya förfrågningar vi får.
Förändringen som ISO-certifieringarna har medfört är enorm. Vi har alltid haft miljö och kvalitet i åtanke, men nu har vi en tydlig struktur och dokumentation som stödjer vårt arbete. Det känns som ett kvitto på att vi gör rätt. Genom att dokumentera våra processer och sträva efter kontinuerlig förbättring kan vi säkerställa att vi levererar hög kvalitet och tar hand om miljön på bästa möjliga sätt.

Under 2022 lyckades vi faktiskt uppnå alla våra mål och det känns fantastiskt. Nu, under 2023, fortsätter vi att jobba med vår hållbarhet. Genom att följa de fastställda kraven och använda dokumentationen som ett verktyg kan vi underlätta vår utveckling och se till att vi gör rätt.

På Wisén Plast är vi stolta över att vara ISO-certifierade och vi kommer fortsätta att arbeta med våra mål inom kvalitet och miljö för att säkerställa att vi fortsätter att vara din pålitliga partner för formsprutning i plast av högsta kvalitet.

Hållbarhet för oss är inte endast vår egna produktion, det är också hållbarheten lokalt ii vårt samhälle. 
Vi vill även stötta den sociala hållbarheten både på företaget och lokalt. Detta gör vi tillexempel genom sponsring till lokala idrottsföreningar, bland annat GIS fotboll och HV71 hockey.

Vi värnar också otroligt mycket om våra kvalitativa samarbetspartners. Våra samarbeten är alltid så lokala som det går, med hög kvalité och vi ser bara stora fördelar med detta. 

Har du några funderingar kring samarbeten, sponsring eller våra certifieringar är ni varmt välkomna att kontakta oss.